WEBLOG JEF GEYS

BRIEVEN AAN …

Posted in Uncategorized by admin on July 23, 2014

  Balen, first of July, 2014

 

His Highness the Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Tahni

 

Your Highness,

 

I hope this letter finds you in good health.

 

I would like to ask you to consider the following proposal, knowing your interest concerning contemporay art. As history is a pillar of the economy and art plays a very important role in this, I think this global given is best perceived in local entities.

From the late ‘50s until now I have built an archive of my artistic activities. Enclosed you may find a selection of photos of my work.

With the foundation “KODEC” I would like to build an information and study centre in my village in service of future generations.

I live in a small village but I am convinced the immediate environment and culture are ideal conditions to approach other cultures respectfully.

Allow me to suggest you a proposal: I would give my entire archive to you and in exchange I would like to ask for your knowhow and technical and financial support in constructing this centre. The archive remains in Balen and will be accessible for all to see, but would be yours.

 

I have the honor to remain, Sir, Your Majesty’s most humble and obedient subject

Jef Geys

PS: try to acquire the highly interesting collection of Eric Fabre

___________________________________________

 

Balen, 1 juli 2014

Aan zijne hoogheid sjeik Tamin Bin Hamad al Tahni

 

Hoogheid,

Uw interesse kennende wat betreft hedendaagse kunst, wil ik u een voorstel doen. Vermits geschiedenis een pijler van de economie is en kunst daar een belangrijke rol in speelt, denk ik dat dit mondiale gegeven best kan bekeken worden via kleine eenheden, mits de juiste spreiding.

 

Van eind 1950 tot nu ben ik bezig een archief op te bouwen dat de ruggengraat is van mijn artistieke carrière. Ik wil via de stichting KODEC in mijn dorp een informatie- en studiecentrum oprichten ten dienst van de toekomstige generaties. Dat dit in mijn weliswaar klein dorp moet gelegen zijn vindt zijn oorsprong in de overtuiging dat onmiddellijke omgeving en kultuur de beste leermeesters zijn om andere kulturen respectvol te benaderen.

Mijn concreet voorstel is dit: u helpt ons met het technisch/financieel gedeelte en in ruil wordt mijn archief uw eigendom met als voorwaarde dat het in Balen blijft en open staat voor iedereen.

 

Met eerbiedwaardige groeten

Jef Geys

PS Tracht de zeer interessante verzameling van Eric Fabre te kopen.

___________________________________________

from: Hans Ulrich Obrist
Sent: Monday, July 14, 2014
To: Jean Paul Engelen; Jef Geys
Subject: for Jef and Jean-Paul from Hans Ulrich

Dear Jef and Jean-Paul This is a cyberintroduction, I feel its very urgent you are connected warmest regards Hans Ulrich

___________________________________________

Van: Jean Paul Engelen
Verzonden: dinsdag 15 juli 2014
Aan: Hans Ulrich Obrist; Jef Geys
Onderwerp: RE: for Jef and Jean-Paul from Hans Ulrich

Dear Hans Ulrich,

Thank you for the introduction.

All my best,

JP

____________________________________________

Van: Jean Paul Engelen
Verzonden: dinsdag 15 juli 2014
Aan: Jef Geys
Onderwerp: RE: brief

Geachte Heer Geys,

Dank voor Uw vriendelijke email en voorstel.

Wij hebben een programma voor de komende jaren en dat is volledig gericht om een kunstklimaat te scheppen in Qatar daarom is Uw voorstel geen prioriteit voor ons.

Veel dank dat U aan ons gedacht heeft en ik wens U een mooie zomer.

Met vriendelijke groeten,

Jean-Paul Engelen

____________________________________________

 

white-space2

SOKKEL #7 (22-07-2014)

Posted in Sokkel #7 by admin on July 22, 2014

01_22-07-2014 02_22-07-2014 03_22-07-2014 04_22-07-2014

INA VANDEBROEK – JAMAICA

Posted in Uncategorized by admin on July 19, 2014

In the land of ackee and saltfish
the light is brighter,
the mountains hillier.
The shades of green
stretch to purple (if you close your eyes)

And the route taxi
runs out of gas
“pon di road”.

Cuss him out, the driver,
while he runs after you
for his money.
Run for the hills
to fall asleep with the crickets.

Dream about water,
that it flows from the pipe.
That you can bathe with five buckets,
or reach the river in time,
before the hills tire you out.

Hush now. You’re still “pon di road”.
It is dark.
The taxi driver just sent someone
riding a bike
for gas.

The bike has wheels
that light up in the dark,
just like the kitibu.
They dance all night.
They are their own moonshine.

Hours later, when you reach home,
finally,
you know what you will dream:
About chicken back.
And rice.

~ Ina Vandebroek (7/18/14)

white-space2

BIËNNALE VAN DE SCHILDERKUNST- ROGER RAVEEL MUSEUM

Posted in Uncategorized by admin on July 15, 2014

20140714_142704 20140714_142733 20140714_142815 20140714_142828 20140714_142836 20140714_143011

20140714_142908

white-space2

SOKKEL #7 (15-07-2014)

Posted in Sokkel #7 by admin on July 15, 2014

01_15-07-2014 02_15-07-2014 03_15-07-2014 04_15-07-2014

white-space2

SOKKEL #7 (8-07-2014)

Posted in Sokkel #7 by admin on July 9, 2014

01_08-07-2014 02_08-07-2014 03_08-07-2014 04_08-07-2014

white-space2

REINAART VANHOE

Posted in Uncategorized by admin on July 8, 2014
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers