WEBLOG JEF GEYS

Yale Union – Portland – Format tentoonstelling Jef Geys

Posted in Uncategorized by gijs van doorn on February 25, 2016

IMG_1655

50fc2030-044b-0130-e26d-00505694738d

 

Ik heb gevraagd of er postzegels konden worden gemaakt van deze foto en kreeg het onderstaande antwoord van de Belgische Post. Van de schilderijen met naakte figuren van Jordaens worden nochtans wel postzegels uitgegeven. Waarom die wel en deze foto niet?

“De Klant kiest vrij de illustratie die hij op zijn postzegelvel afgebeeld wenst te zien. Hij alleen is verantwoordelijk voor die keuze en hij verbindt er zich toe dat die Illustratie: 

 • geen leugenachtige of misleidende elementen bevat;
 • geen elementen bevatten die kwetsend, beledigend of immoreel zijn, die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden en / of die schade zouden kunnen berokkenen aan derden;
 • geen elementen bevatten met een religieuze, politieke, filosofische of etnische strekking;
 • geen naakte of halfnaakte lichamen tonen;
 • geen element bevat dat een beroemdheid of een bekende persoon afbeeldt;
 • geen betrekking hebben op geweld, drugs, wapens of elke andere illegale activiteit;
 • geen elementen bevatten die afbreuk kunnen doen aan de integriteit van ons bedrijf;
 • niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire bepalingen;
 • en geen inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 Om ons de kans te geven om te controleren of aan deze voorwaarden is voldaan, moet de tekst die eventueel in de Illustratie staat in één van de volgende talen zijn: Nederlands, Frans of Engels.”

___________________________________

“The client is free to choose the image for the stamp. He is solely responsible for this choice and guarantees that the image contains:

 • No deceiving or mendacious elements
 • No elements which are offensive, insulting, unlawful or immoral or which could cause harm to other parties
 • No nude or half-naked figures
 • No element that portrays a celebrity or well-known person
 • No relation to violence, drugs, weapons or any other illegal activity
 • No element that is harmful to the integrity of our company
 • No content that is against the regulations of our company
 • No infringement on intellectual property of others

The text in the illustration must be in one of the following languages: Dutch, French or English.”

%d bloggers like this: